CENNIK data ostatniej aktualizacji 2011-03-29

Dotyczy portali: www.zklimatem.pl i www.zielonakwatera.pl oraz domen wymienionych w art. I pkt.1 Regulaminu.

§1 Zamieszczenie pełnej oferty w serwisie jest płatne. Brak uiszczenia opłaty w przewidzianym Cennikiem terminie powoduje skutki przewidziane Regulaminem art. IV punkt 4.

§2 Za zamieszczenie pełnej oferty obiektu, w postaci wpisu (pierwszej rejestracji) oferty do serwisu naliczana jest opłata podstawowa roczna w wysokości 120zł, za każdy rozpoczęty rok prezentacji oferty, płatna w ciągu 21 dni od dnia rejestracji pełnej oferty.

§3 W przypadku odnowienia (przedłużenia ważności) pełnej oferty na kolejny rok, roczny abonament pełnej oferty wynosi 90zł, płatny najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia wygaśnięcia daty ważności poprzedniego abonamentu. Powyższe nie dotyczy ofert, które po upływie ważności abonamentu przybrały formę skróconą – wizytówki.

§4 Za zamieszczenie pełnej oferty obiektu, w postaci przekształcenia oferty skróconej – wizytówki – w pełną ofertę, naliczana jest opłata podstawowa roczna w wysokości 120zł, za każdy rozpoczęty rok prezentacji oferty, płatna w ciągu 21 dni od złożenia zamówienia na przekształcenie w pełną ofertę.

§5 Użytkownik nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za przypisanie oferty do różnych stron i pod-stron tematycznych serwisu oferowanych na portalach www.zielonakwatera.pl i www.zklimatem.pl, w ramach kategorii tematycznych, do których ze względu na zamieszczone dane kwatery, system przypisuje ofertę.

§6 Usługa wyróżnienia oferty.

 1. Za wyróżnienie na stronie tytułowej portalu www.zklimatem.pl oraz www.zielonakwatera.pl naliczana jest opłata w wysokości 120zł, za każdy kwartał wyróżnienia oferty.
 2. Za wyróżnienie na "stronach głównych" stron tematycznych naliczana jest opłata w wysokości 60zł za każdy kwartał wyróżnienia oferty.
 3. Za wyróżnienie na stronach "wyniki wyszukiwania" stron tematycznych naliczana jest opłata w wysokości 30zł za każdy kwartał wyróżnienia oferty.
 4. Usługa wyróżnienia jest płatna w ciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

§7 Usługa skanowania zdjęć tradycyjnych, w celu dołączenia do publikacji oferty, jest odpłatna i wynosi 20zł za zeskanowanie maksymalnie do 20 szt. zdjęć. Usługa płatna w ciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

§8 Tłumaczenie opisów kwater jest odpłatne i wynosi 40zł za każdorazowe tłumaczenie na wybrany jeden język obcy do jednej strony opisu (standardowo 1500 znaków ze spacjami na stronie). Usługa płatna w ciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Uwaga: usługa tłumaczenia chwilowo niedostępna dla portalu www.zielonakwatera.pl.

§9 Operator serwisu jest podmiotem zwolnionym podmiotowo z podatku VAT. Na życzenie Usługobiorcy, na usługi serwisu wystawiana jest zwykła faktura, dostarczana Usługobiorcy w formie wydruku drogą pocztową.

§10 Wpłat za zamieszczenie oferty oraz za pozostałe usługi, wymienione w cenniku, można dokonywać na konto:

Digital House ul.Matejki 5a lok. 42 05-400 Otwock

mBank 50 1140 2004 0000 3902 6191 8810

§11 Rabaty i promocje

 1. Użytkownikom, którzy dokonują opłaty za pierwsze zamieszczenie pełnej oferty w serwisie lub wykupują pełny abonament dla oferty skróconej, tzw. wizytówki, przysługuje rabat wysokości 25% od podstawowej opłaty rocznej abonamentu, jeśli opłata zostanie wniesiona w ciągu 14 dni, odpowiednio: od dnia rejestracji oferty lub od momentu złożenia zamówienia na pełny abonament. W takim przypadku, opłata roczna za prezentację oferty, po rabacie, wyniesie 90 zł. O rabat występuje Usługobiorca, dokonując odpowiedniej wpłaty w przewidzianym dla rabatu terminie.
 2. Użytkownikom, którzy w danym roku opłacą w serwisie co najmniej 2 pełne płatne oferty różnych kwater, przysługują następujące rabaty w stosunku do rocznej opłaty podstawowej abonamentu za pełną ofertę:
  • 30% rabatu dla każdej kwatery, w przypadku opłacenia co najmniej 2 płatnych ofert różnych kwater;
  • 35% dla każdej kwatery, w przypadku opłacenia co najmniej 5 płatnych ofert różnych kwater;
  • 40% dla każdej kwatery, w przypadku opłacenia co najmniej 10 płatnych ofert różnych kwater;
  • 50% dla każdej kwatery, w przypadku opłacenia powyżej 15 płatnych ofert różnych kwater.
 3. Rabaty z punktu 2 nie mogą być łączone z rabatem z punktu 1 tego paragrafu.
 4. Przy zamówieniu usług na łączną kwotę powyżej 250zł, klientowi przysługuje rabat 20%, przy czym zastosowanie tego rabatu wyłącza jednoczesne stosowanie, dla tych samych usług, rabatów z punktów 1 i 2 tego paragrafu.
 5. Przy zakupie pakietu różnych usług, Operator rezerwuje sobie prawo indywidualnego ustalania cen.
CENNIK SKRÓCONY - ABONAMENT
abonament podstawowy-120 złza rok publikacji oferty
abonament odnowienia oferty-90  złza rok przedłużonej prezentacji pełnej oferty
abonament z rabatem 25%-90 złza rok publikacji oferty, przy płatności w ciągu 14 dni
CENNIK SKRÓCONY - USŁUGI
wyróżnienie na stronach głównych portali-120 złza kwartał wyróżnienia oferty
wyróżnienie na stronach głównych stron tematycznych-60 złza kwartał wyróżnienia oferty
wyróżnienie na stronach "wyników wyszukiwania'*-30 złza kwartał wyróżnienia oferty
wyróżnienie na odrębnych domenach-240 złza rok wyróżnienia oferty
tłumaczenie opisu kwatery (1 strona)-40 złza tłumaczenie na jeden wybrany język
skanowanie zdjęć (maks. 20 szt)-20 złza skanowanie maksymalnie 20 szt. zdjęć